NOUTĂȚI JURISPRUDENȚIALE ÎN DOMENIUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Printr-un comunicat de presă, Curtea Constituțională a anunțaț că, în data de 23.04.2015, a admis excepția de neconstituționalitate a:
1. dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, conform cărora:
„(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: […] b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;”
precum și a
2. dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea si al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, potrivit cărăra:
„(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este suspendat din funcţie în următoarele cazuri: a) când a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa prin ordonanţă sau rechizitoriu”
Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a ambelor articole de lege mai sus citate, motivarea urmând a fi dezvoltată în decizia ce urmează a fi redactată de către magistrați și publicată ulterior în Monitorul Oficial al României.
Cu titlu suplimentar, precizăm că jurisprudența Curții Constituționale este definitivă și obligatorie pentru toate instanțele judecătorești, din momentul publicării în Monitorul Oficial.