Regulament 1215

La finele anului 2012, Uniunea Europeana (UE), prin intermediul institutiilor sale cu rol legislativ, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, a adoptat Regulamentul nr. 1215/2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala (Regulamentul), care, de la intrarea sa in vigoare, la data de 10
ianuarie 2015, abroga si inlocuieste dispozitiile Regulamentului CE nr. 44/2001 (“Regulamentul Bruxelles I”).

Fiind vorba despre un regulament al UE, acesta se bucura de efect direct complet, aplicandu-se si putand fi invocat imediat, fara a fi nevoie de transpunere in legislatia nationala a statelor membre. Regulamentul este
aplicabil actiunilor initiate, actelor juridice incheiate si tranzactiilor judiciare aprobate sau incheiate la 10 ianuarie 2015 si dupa aceasta data,strict in materie civila si comerciala.

Principiul fundamental care guverneaza Regulamentul este acela al liberei circulatii a hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala, cu conditia ca acestea sa fie pronuntate pe teritoriul unui stat membru al UE.
Practic, de la intrarea in vigoare a Regulamentului sunt simplificate procedurile de recunoastere si executare a hotararilor judecatoresti pronuntate pe teritoriul UE, chiar si impotriva unei persoane care nu are domiciliul in statul membru in care acestea au fost pronuntate.

Principala inovatie a Regulamentului este desfiintarea vechii proceduri de exequatur, procedura costisitoare si indelungata, la care anterior intrarii in vigoare a Regulamentului se apela de aproximativ 10.000 de ori pe an.
Astfel, hotararile judecatoresti pronuntate de instante intr-un stat membru vor fi considerate automat executorii si in celelalte state membre UE, fara a mai fi nevoie de parcurgerea unei proceduri suplimentare de incuviintare a executarii in acel stat. Aceasta masura vizeaza eficientizarea raporturilor de cooperare judiciara in materie civila si comerciala in UE, fara a comporta insa unele restrictii. De pilda, este posibil ca executarea unei hotarari sa fie blocata in cazul in care se constata ca instanta din celalalt stat membru a incalcat art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului- dreptul la un proces echitabil.

Desfiintarea procedurii de exequatur avantajeaza indeosebi cetatenii si IMM-urile, care isi vor vedea creantele recuperate mult mai facil si mai rapid, fara costuri aditionale, acestia fiind in acelasi timp incurajati sa initieze activitati comerciale pe piete din afara statului de origine. De asemenea, noile reglementari europene protejeaza angajatii in litigiile impotriva angajatorilor situati intr-un stat nemembru, angajatii putand recurge la instantele din statul membru UE in care isi desfasoara in mod uzual activitatea. Sunt avantajati de asemenea consumatorii, atunci cand fac
achizitii de la profesionisti din afara teritoriului UE.

In plus, noile norme europene confera forta juridica clauzelor de electio fori, instanta aleasa de parti prevaland in cazul existentei unor proceduri paralele.

Pentru informatii suplimentare, contactati www.dbo.ro/contact

Descărcați aici documentul oficial